Kvekertro

Kvekersamfunnet er et religiøst samfunn som ut fra Jesu kjærlighetsbudskap og religiøs erfaring søker å fremme en åpen livsholdning hvor den indre åndelige fordypelse og aktiv omsorg for medmennesker på det personlige, sosiale og mellomfolkelige plan utgjør en helhet.


Create a website or blog at WordPress.com