Arbeid for barn og unge

  1. Ansvar: Månedsmøtet og Årsmøtet i samarbeid
  2. Rolleansvarlig på eget nivå: Månedsmøtet og Årsmøtet i samarbeid
  3. Oppgave: Legge til rette for Kvekersamfunnets arbeid med trosopplæring og annet arbeid for barn og ungdom fram til konfirmasjonsalder, se også O14.
  4. Tilsynsoppgave: Staten stiller strenge kav til sikkerhet for barn og unge. Økonomikoordinatorer fører tilsyn.
  5. Hvor skal informasjonen finnes: I styringssystemet på www.kveker.org/styringssystem/
  6. Prosedyrer/retningslinjer/mandat:
    Normer for arbeidet for barn og unge i Kvekersamfunnet i Norge
    Prinsippene for kvekersamfunnets arbeid sammen med barn og unge.
    Verktøykasse for Kvekersamfunnets arbeid for barn og unge.
    Mandat for beredskapsgruppe til å håndtere varsler om uønsket adferd eller overgrep
    Retningslinjer for håndtering av eventuelle varsel om uønsket adferd og eller overgrep.
    Utkast til lokal beredskapsplan.
  7. Merknader/oppfølging:

Create a website or blog at WordPress.com