Arbeid for barn og unge

 1. Ansvar: Månedsmøtet og Årsmøtet i samarbeid
 2. Rolleansvarlig på eget nivå: Månedsmøtet og Årsmøtet i samarbeid
 3. Oppgave: Legge til rette for Kvekersamfunnets arbeid med trosopplæring og annet arbeid for barn og ungdom fram til konfirmasjonsalder, se også O14.
 4. Tilsynsoppgave: Staten stiller strenge kav til sikkerhet for barn og unge. Økonomikoordinatorer fører tilsyn.
 5. Hvor skal informasjonen finnes: I styringssystemet på www.kveker.org/styringssystem/
 6. Prosedyrer/retningslinjer/mandat:
  Normer for arbeidet for barn og unge i Kvekersamfunnet i Norge
  Prinsippene for kvekersamfunnets arbeid sammen med barn og unge.
  Verktøykasse for Kvekersamfunnets arbeid for barn og unge.
  Mandat for beredskapsgruppe til å håndtere varsler om uønsket adferd eller overgrep
  Retningslinjer for håndtering av eventuelle varsel om uønsket adferd og eller overgrep.
  Utkast til lokal beredskapsplan.
 7. Merknader/oppfølging:

Create a website or blog at WordPress.com