Arrangementer

Årsmøte

Samfunnsrådsmøte og Vennetreff

Årsmøte holdes hvert år for å føre videre innsikt og aktiviteter som har vokst fram i månedsmøtene og blant medlemmene.

Årsmøtet trekker opp retningslinjer for kvekersamfunnets virke, gjennomfører valg, godkjenner rapporter, regnskap og budsjett og tar stilling til aktuelle spørsmål. Det er også et viktig møtepunkt for mennesker med en tilknytning til Kvekersamfunnet.

Årsmøtet holdes vanligvis i juni på ulike steder i Norge, og hvert tredje eller fjerde år arrangeres Årsmøtet sammen med kvekere fra de andre nordiske landene.

Skriverutvalget ønsker velkommen til Samfunnsråd i Oslo 4. og 5.mars 2023. Vi er glade for at Oslo månedsmøte tar imot oss! 

Forretningsmøtet holdes fra kl 10 lørdag 4.mars i Kvekersenteret, Grønland 12 i Oslo. Vi har satt av tid til dette fram til kl 15 og håper at dette er nok tid. Vi håper også at mange vil være med oss på å gå en tur i Oslo etter møtet.

På søndag 5.mars velger vi å invitere til Vennetreff med utgangspunkt i temaet fra årsmøtet 2022 – Kvekerspiritualitet for vår tid. Vi begynner dagen med andakt kl 10 (vær oppmerksomme på tidspunktet) og fortsetter med innledning av Per Ingvar og Frøydis Haukeland, klarhetsmøte og plenumssamtale. Vi avslutter med lunsj kl 14.00.

Deltakerne bes melde fra til Hanne Hognestad, tlf. 97981949, eller e-post hanne.hognestad@online.no gjerne snarest og i alle fall innen 20.februar om når de kommer og om de har egne overnattingsmuligheter.

Create a website or blog at WordPress.com