Enkelhet

Kvekere er overbevist om at verden på mange måter kan distrahere oss fra Sannheten, for eksempel kan både makt og rikdom virke forførende, likeså overdrivelser i språk, moter og det som regnes som en moteriktig livsstil, ja, også overdreven arbeidsinnsats selv for gode formål. Sannheten finnes oftest ved at man venter på ledelse i stillhet og uten distraksjoner, ved at vi erkjenner at det er Gud som leder verden, ikke vi.

Vitnesbyrdet om enkelhet søker derfor å samle oppmerksomheten om det som er av evig viktighet, uten at det forgjengelige eller uvesentlig får trekke oss bort. Et enkelt og likefrem språk er et uttrykk for dette vitnesbyrdet. Respekt for skaperverket og omsorg for miljøet og riktig bruk av verdens ressurser blir også en selvfølgelig konsekvens. En vekstøkonomi som er grunnlagt på overdådig luksus, sløseri og kunstig stimulerte behov, virker for oss som et grunnleggende brudd på vitnesbyrdet om enkelhet.

Create a website or blog at WordPress.com