Kjente kvekere

Irwin Abrams
Historiker, spesialist på fredsprisvinnere, besøk hjemmesiden.

Robert Barclay
Teolog (1648-1690). Les mer her.

Elise Boulding
Sosiolog og fredsforsker (1920-2010). Les mer på Wikipedia. Hun var gift med økonomen Kenneth Boulding som også var kveker, og som deltok i Brundtlandkommisjonen om miljø og bærekraftig utvikling.

Rachel Brett
Fredsforsker, f.eks. http://www.zoominfo.com/p/Rachel-Brett/28030171 og gjør et søk etter dokumenter ved bare å søke på hennes navn.

Anna and Howard Brinton
Typisk eksempel på hvordan kvekerekteskap ofte har vært et åndelig arbeidsfellesskap, se http://laquaker.blogspot.no/2013/06/translucent-teachers-of-light-howard.html.

Jocelyn Bell Burnell
Astrofysiker, http://en.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Bell_Burnell

George Cadbury
Grunnlegger av sjokoladefabrikk, http://en.wikipedia.org/wiki/George_Cadbury.

Elsa Cedergren
Svensk teolog, var blant initiativtakerne til speiderbevegelsen og skrev om kvinners åndelighet, http://toxipedia.org/display/wanmec/Elsa+Cedergren.

Adam Curle
Konfliktløser, http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Curle.

Judi Dench
Britisk skuespiller, https://en.wikipedia.org/wiki/Judi_Dench

Arthur Stanley Eddington
Britisk astronom, fysiker og matematiker, https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Eddington

Margaret Fell
Kvekerdommens mor, http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Fell.

Emilia Fogelklou
Sveriges første kvinnelige teolog, http://sv.wikipedia.org/wiki/Emilia_Fogelklou.

George Fox
Grunnlegger av kvekerbevegelsen, http://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox.

Elizabeth Fry
Fengselsreformator, http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Fry.

Henry Hodkin
Var lege og misjonær, http://www.bdcconline.net/en/stories/h/hodgkin-henry-theodore.php.

Francis Howgill
En av de tidligste i kvekerbevegelsen, http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Howgill.

Rufus Jones
Filosof, http://en.wikipedia.org/wiki/Rufus_Jones_(writer).

Thomas R. Kelly
Teolog, http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Raymond_Kelly_(Quaker_mystic).

Lucretia Mott
Arbeidet mot slaveri og for kvinners stemmerett, http://en.wikipedia.org/wiki/Lucretia_Mott.

James Nayler
Kvekerleder og poet, http://en.wikipedia.org/wiki/James_Nayler. James Nayler var samtidig med George Fox. Han var kunstner og hadde antakelig psykiske problemer. Nåtidens kvekere er ikke spesielt stolte av hvordan kvekerledere den gang behandlet James Nayler.

James Parnell
http://en.wikisource.org/wiki/Parnell,_James_(DNB00).

Isaac og Mary Penington
http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/222 (Isaac) http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/25 (Mary).

William Penn
olitiker, grunnlegger av staten Pennsylvania i det som nå er USA, http://www.ushistory.org/penn/bio.htm.

John Wilhelm Rowntree
Teolog, http://www.rowntreesociety.org.uk/john-wilhelm-rowntree/.

Joseph Rowntree
Industrigrunnlegger, søk på http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/199.

Douglas Steere
Filosof, http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_V._Steere.

John Greenleaf Whittier
Poet og salmedikter, http://en.wikipedia.org/wiki/John_Greenleaf_Whittier.

John Woolman
http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/62.

Tayeko Yamanouchi
Japansk kveker med sentrale tillitsverv i internasjonale kvekerorganisasjoner, http://www.pym.org/publications/pym-pamphlets/ways-of-worship/.

Asbjørn Kloster
Grunnlegger av Den første norske avholdsforening, http://nbl.snl.no/Asbj%C3%B8rn_Kloster.

Ole Olden
Norsk kveker, kjent skolemann, http://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Fredrik_Olden;

Sigrid Helliesen Lund
Norsk kveker kjent for sin innsats for å redde jødiske barn, http://nbl.snl.no/Sigrid_Helliesen_Lund.

Hans Eirik Aarek
http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245681.

Wilhelm Aarek
http://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Aarek.

Create a website or blog at WordPress.com