Kvekerhjelp

Kvekerhjelp er norske kvekeres redskap i internasjonalt arbeid for fred, menneskerettigheter og utvikling. 

Organisasjonen arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Sammen med lokale grasrotorganisasjoner er vi med og bygger fred og styrker menneskers verd og likeverd. Kveker­hjelp støtter prosjekter i de sentral- og østafrikanske landene DR Kongo, Burundi og Rwanda, og på Gaza i Midtøsten.

Les mer om Kvekerhjelp og prosjektene her.

Create a website or blog at WordPress.com