Likeverd

Hvis Gud er like tilgjengelig for alle mennesker, uten hensyn til alder, kjønn, rase, nasjonalitet eller økonomiske, sosiale og utdanningsmessige forhold – hvis ethvert menneske er like kjært for Gud og har samme mulighet til å kunne motta Guds åpenbaring av sannheten – da må alle mennesker verdsettes likt. Vi tror på Frøet, Lyset, «det av Gud» i alle mennesker. For kvekere har denne overbevisningen fra samfunnets første begynnelse medført at det ikke har vært gjort forskjell på mennesker av ulike kjønn eller rase. I England og i de engelske koloniene så kvekerne det slik at dette måtte føre til opphevelse av alle privilegier basert på rikdom eller klasse. I Japan og Kenya der kulturen til å begynne med ikke anså kvinner for å være annet enn en del av menns eiendom, førte kvekersynet til at det ble etablert egne kvekerskoler for jenter. Vitnesbyrdet om likeverd ble også grunnlaget for motstanden mot slaveri og mot dødsstraff.

Create a website or blog at WordPress.com