Opptak av nye

  1. Hjemmelsansvar: Månedsmøtenes vedtekter (nr. 3) og retningslinjer. Jf. ÅM-vedtektene (nr. 5)
  2. Ansvar: Månedsmøtene
  3. Rolleansvarlig på eget nivå: Månedsmøteskriver
  4. Oppgave: Opprette sak i Månedsmøtet, tildele samtalepartnere, motta rapport og konkludere
  5. Hvor skal informasjonen finnes: www.kveker.org/styringssystem
  6. Prosedyrer/retningslinjer/mandat: Månedsmøtets forstanderoppgaver – medlemskap_2021, Innmelding_2021, attest__innmelding_2021, ARBEIDSBESKRIVELSE FOR MEDLEMSANSVARLIG
  7. Tilsynsoppgave: Alle opptak dokumenteres i referat som sendes Kvekerarkivet med kopi til  økonomikoordinatorene som følger med og oppdaterer medlemsregisteret og adresseliste, jf. Retningslinjer for tillitsvalgtes arkivansvar
  8. Merknader/oppfølging:

Create a website or blog at WordPress.com