Palestina-engasjement

Kvekersamfunnet har sluttet seg til kampanjen Palestinske barn i israelske fengsler. Her er kampanjens forslag til plattform og kampanjekrav:

Palestinske barn i israelske fengsler

Hvert år blir 700 palestinske barn under 18 år fra den okkuperte Vestbredden blir tiltalt i israelske militære domstoler etter å ha blitt arrestert, avhørt og anholdt av den israelske hæren. Siden 2000, har mer enn 8000 palestinske barn blitt anholdt.

​Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap de yngste helt ned i tolvårsalderen. De fleste av dem er fengslet etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden, en forbrytelse som kan straffes med inntil 20 års fengsel. Antallet palestinske barn som fengsles har økt med 12 prosent fra i fjor. 31 av barna i fangenskap var ved utgangen av august under 15 år gamle.

UNICEF la tidligere i år fram en rapport der det dokumenteres hvordan de palestinske barna ofte blir mishandlet i israelsk fangenskap. En ny studie viser at hele 75 % av de fengslede barna blir offer for fysisk vold i israelske fenglser. Barna blir ofte hentet av soldater om natta, foreldrene får verken følge dem eller vite hvor de blir ført hen, barna får ikke bistand av forsvarer og de blir heller ikke gjort kjent med hvilke rettigheter de har.  Ifølge UNICEF får barna ofte bind for øynene, de blir bakbundet og mange av dem forteller om slag og spark, at de blir tvunget til å kle seg nakne og om trusler og skremmende avhør på hebraisk, et språk de ikke forstår. De må også undertegne tilståelser på hebraisk for å bli løslatt.

Fengslingen av barn er meget kritikkverdig og måten Israel handler på bryter med FNs barnekonvensjon artikkel 37: “Fengsling skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og uavhengig overprøving av sin sak.”

​Kampanjemål

 • Utadretta opplysningsarbeid blant tilsluttede organisasjoner og resten av befolkningen. Åpne møter, nettside, opprop og underskriftskampanje.
 • Oppslag i lokal- og landsomfattende media
 • Engasjere norske politikere og beslutningstakere til innsats i kampen mot Israels fengsling av palestinske barn

​Forslag til kampanjekrav for å sikre utsatte palestinske barns rettigheter

Utenriksministeren må legge press på Israels myndigheter,  slik at de stopper bruk av administrativ forvaring av palestinske barn. Ingen barn skal fengsles!

​Hvis mindreårige likevel blir arrestert og fengslet, er dette våre krav:

Ingen bruk av tortur!

 • FN-konvensjonen mot tortur i behandlingen av arresterte og fengslede barn må etterleves!
 • Bruk av fotlenker, håndjern og bind for øynene må opphøre!
 • Barn skal ikke arresteres midt på natten.
 • Barn skal ikke tvinges til å tilstå.

​Israelske og palestinske barn skal behandles likt

 • Palestinske barn under 18 år skal klassifiseres som mindreårige.
 • Juridisk forskjellsbehandling av israelske og palestinske barn ved arrestasjon og fengling må opphøre
 • Massearrestasjon av palestinske mindreårige er en praksis som må opphøre!

Mindreårige har klare rettigheter

 • Dersom mindreårige blir arrestert, har de alle fra første øyeblikk krav på advokatbistand.
 • Ingen arresterte barn kan sendes ut av okkupert område for å forhøres eller fengsles i Israel, i strid med 4 Geneve-konvensjon, art. 76
 • Dersom barn blir arrestert, skal både de og deres foresatte motta skriftlig informasjon på arabisk om sine rettigheter.
 • Alle barn skal under forhør ledsages av et familiemedlem
 • Alle forhør av barn skal dokumenteres med lyd og bilde

Konklusjon

Dersom ett eller flere av disse sentrale punktene blir brutt, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart. Kravene rettes mot den norske befolkning, mot politikere og andre beslutningstakere for å bevisstgjøre oss alle og bidra til å tvinge fram en mer human politikk på okkupert område.

Create a website or blog at WordPress.com