Sannhet

Når kvekere snakker om Sannheten, handler det om et komplekst begrep. Noen ganger brukes ordet om Gud, andre ganger om den vissheten som vokser fram av andakten, andre ganger igjen som en rettesnor for atferd. Det var lydighet mot Sannheten slik de så den, som fikk de første kvekerne til å leve slik at andre syntes de oppførte seg merkelig og til og med provoserende. For de tidligste kvekerne innebar sannhetsvitnesbyrdet at de holdt offentlige andaktsmøter, uansett hva straffen for dette måtte være. Det innebar også forkynnelse på offentlig sted, noe mange kvekere måtte tåle fengselsstraff for. Ønsket om å leve i pakt med sannheten førte til at kvekere helt fra den tidligste begynnelse nektet å avlegge ed. Å avlegge ed innebar for dem at det kunne være to normer for sannhet, mens de holdt på at man må snakke sant hele tiden. Margaret Fell (1614 – 1702) ble satt i fengsel og fradømt all sin eiendom fordi hun nektet å sverge lydighet mot kongen.

Create a website or blog at WordPress.com