Styringssystem

Medlemmers forventninger og ønsker

M01       Utadrettet informasjon om Kvekersamfunnet   lenke
M02      Offentlig informasjon om Kvekersamfunnets standpunkter    lenke
M03 Opptak av nye medlemmer        lenke
M04      Føring og distribusjon av adresselister                lenke
M05      Arbeid for barn og unge (til «konfirmantalder»)
M06      Vigsler under Kvekersamfunnets omsorg         lenke
M07       Begravelse/bisettelse innenfor Kvekersamfunnets tradisjon                lenke
M08       Bisettelse på Kvekersamfunnets nasjonale kirkegård      lenke
M09       Tidsskriftet Kvekeren                lenke
M10        Kvekerforlaget lenke
M11         Kvekersenteret i Oslo AS              lenke

Create a website or blog at WordPress.com