Kvekere på Nett, Norge

Kvekere på Nett, Norge er en gruppe kvekere som møtes digitalt på mandager. Vi består hovedsakelig av folk som bor spredt utover hele landet, men personer tilknyttet fysiske møter deltar også digitalt. Du som er ny er også hjertelig velkommen! Om du har spørsmål om møtene våre, kan du kontakte oss på epostadressen knn@kveker.org.

Møtene holdes på Zoom, mandager klokka 20.00.
Det stille møtet varer i 30 minutter med mulighet for samtale etterpå.

The meetings are held on Zoom, Mondays at 8pm GMT+1/GMT+2 (winter/summer). The silent meeting lasts 30 minutes, with the possibility of conversation afterwards. Click on the link below.

Create a website or blog at WordPress.com