Bli medlem


​Her er kontaktinformasjon til de ulike andaktsgruppene/månedsmøtene:

Oslo

Kontaktperson: Inger-Ma Gabrielsen
Tlf: +47 970 70 394 E-post: oslokveker@gmail.com

Stavanger

Kontaktperson: Dag Hovda Sture. Tlf.: +47 473 78 823 E-post: sturedag@gmail.com

Agder

Kontaktperson: Marit Zeiffert Tlf.: +47 992 25 256 E-post: marit.zeiffert@gmail.com

i Telemark

Kontaktperson: Per Ingvar Haukeland
Tlf.: +47 464 30 129
E-post: per.i.haukeland@usn.no

Bergen

Kontaktperson: Esther Kleve. Tlf.: +47 97 57 81 56. E-post: estkle@frisurf.no


Om det å bli medlem i Kvekersamfunnet

Det er månedsmøtene som opptar medlemmer hos Kvekersamfunnet. Per i dag (2019) har vi tre månedsmøter: Oslo, Stavanger og Kristiansand. Det er samtidig noen lokale andaktsgrupper, for eksempel i Bergen og i Bø i Telemark, som hører innunder ett av disse månedsmøtene. Medlemskapsprosessen kan også gå via de lokale andaktsgruppene. Det er vanlig å delta en stund før du søker medlemskap, slik at du blir bedre kjent med Kvekersamfunnet. Om du tilhører en lokal andaktsgruppe, vil det være ønskelig at du deltar på aktiviteter i månedsmøtet, som for eksempel andakter, samtalekvelder, månedsmøter og lignende. Det kan også anbefales å delta på et årsmøtet, som avholdes i slutten av juni for alle kvekere i hele landet. Slik aktivitet er ikke en forutsetning for medlemskap, men det kan hjelpe deg bli bedre kjent med trossamfunnet du melder deg inn i. Når du ønsker å melde deg inn, kan du ta kontakt med skriver («leder»)  i månedsmøtet du hører til eller kontaktpersonen i din lokale andaktsgruppe. Du får tilbud om en samtale med to medlemmer, slik at du kan bli litt bedre kjent med oss og vi kan bli bedre kjent med deg. Noen som ønsker å bli medlem har inngående kjennskap til Kvekerne, andre mindre, men erfaringer viser at begge har glede av en slik samtale. Her kan det være naturlig å samtale om hvorfor du ønsker å bli medlem og vi kan orientere deg om ulike sider av Kvekersamfunnet som du kanskje er nysgjerrig på, slik som trosgrunnlaget, beslutningsprosesser, vår organisering, vår historie og samfunnsengasjement. Vi vil orientere deg om at i Norge er støtten til trossamfunn slik at du bare kan være medlem av ett trossamfunn. Dersom du ønsker å melde seg inn i Kvekersamfunnet,  kan du altså ikke være medlem av et annet trossamfunn.

Create a website or blog at WordPress.com