Stille andakt

Et karakteristisk trekk ved kvekernes egenart er deres stille andakter. Slike stille andakter kan holdes overalt, en trenger ikke noe vigslet rom. Her i landet er det offentlige kvekerandakter flere steder på søndag formiddag. Den som oppsøker en slik andakt, vil finne at møtet begynner når den første personen kommer inn i andaktsrommet, setter seg ned og venter i stillhet. Etter hvert kommer andre inn i rommet og tar del i stillheten. Deltakerne sitter som regel i en ring. Det første en gjerne søker er opplevelsen av fellesskap med andre som er til stede; men stillheten er samtidig en ramme for møtet mellom det guddommelige og det menneskelige.​

Det synes å være en utbredt kvekererfaring at i stillheten taler Gud, dersom vi bare blir stille og lytter.

​Et andaktsmøte hos kvekerne kan forløpe uten at det sies noe. Men ofte vil stillheten brytes fordi en eller annen av de som er til stede kan kjenne det rett å si noe som kan berike andakten. Det hender at flere i et andaktsmøte gir uttrykk for budskap som har berøringspunkter og utdyper ett tema. Et slik «gruppepreken» kan berike og gjøre fellesskapet i møtet dypere. Ellers frarås det gjerne i kvekerkretser at en skulle komme til andaktsmøtet med et ferdig utarbeidet budskap. Derimot er det viktig at de som deltar i møtet kommer «med hjerte og sinn beredt». Andaktsmøtet kan da bli et høydepunkt i uken og en god forberedelse for dager som ligger foran.

​Et andaktsmøte hos kvekerne varer vanligvis en times tid. Møtet avsluttes ved at deltagerne gir hverandre et håndtrykk. Etter møtet blir det i regelen tid til samtale og samvær med enkel bevertning.

Til hjelp for dem som kommer i andakten for første gang, er det utarbeidet en liten veileder. Den kan du finne herDen finnes også som en liten trykksak som ofte ligger i andaktsrommet For første gang i et kvekermøte? som den som ønsker det, kan lese under andakten.

Create a website or blog at WordPress.com