Første gang i en andakt

En kvekerandakt kalles også en stille andakt. Vi framsier ingen trosbekjennelse eller faste bønner. Vi synger heller ikke salmer. Her er ingen programmert gudstjeneste. Vi kan forstå den store verdi som dette har for andre, men kan ikke med oppriktighet bruke det selv. Vi ønsker å tilbe enkelt og la være å bruke det som ikke føles ekte for oss.

Gå inn så snart du er ferdig til det. Det er bra om møtet kan komme til ro noen minutter før oppsatt tid. Sett deg der du måtte ønske, men det kan være nyttig å la noen seter stå tomme nær inngangen eller ved enden av en stolrekke for dem som kommer seinere. Pass på at du sitter godt, at du har støtte for begge beina, og at du sitter slik at du kan puste fritt.

Et kvekermøte bygger på stillhet, men det er en lyttende stillhet i venting og håp. I mange minutter, kanskje en halv time eller så, kan det være stille, ja, kanskje gjennom et helt møte også. Men det betyr ikke at ingenting hender. I andakten søker vi en samlende stillhet slik at alle kan få oppleve at kraften i Guds kjærlighet fører oss sammen og leder oss. Vi forsøker å komme nærmere hverandre og nærmere Gud gjennom stillheten i fellesskapet.

Du kan finne det lett å slappe av i stillheten og gjennom den finne veg til det indre liv i møtet; eller du kan bli avsporet ved at stillheten er fremmed og uvant for deg, ved at du hører bråk utenfra, eller ved at tankene vandrer sine egne veier. La ikke dette gjøre deg urolig. Når du føler deg bekymret eller ukonsentrert, kan det være til større hjelp bare å holde forstyrrende tanker fram for Gud med takk, uten å arbeide med dem, enn å følge fristelsen til å gruble over dem. Forsøk, om bare for et øyeblikk, å være stille i kropp, sinn og ånd.

Stillheten kan brytes når en av de som er til stede synes han eller hun har noe å si som kan gjøre opplevelsen av andakt dypere og rikere. Enhver er fri til å tale, be eller lese noe, når de føler seg ledet til det i løpet av møtet. Stillheten er brutt for en stund, men ikke avbrutt.

Ta imot det som blir sagt i med åpenhet og vilje til forståelse. Søk den dypere mening i det som blir sagt. Hvert oppriktig gitt bidrag vil hjelpe noen, men våre behov er ulike og kan møtes på forskjellige vis. Om det blir sagt noe som ikke taler til ditt behov, så pass på at du ikke forkaster det som blir sagt ved negativ kritikk.

Noe av det spesielle ved et kvekermøte er den rikdom av erfaring som kan finnes der. Noen mennesker vil ha en dyp følelse av ærefrykt og undring fordi de erfarer at Gud er til stede. Andre vil være langtfra så visse på det, og kan bare holde fast på en uklar forestilling om at det verdifulle de opplever i livet, viser ut over dem selv til en større helhet.

Nesten alle har en eller annen gang i sitt liv et ønske om å finne fram til Gud – også de som finner det vanskelig eller umulig å tro at Gud fins. Et slikt ønske kan komme på grunn av en eller annen gripende erfaring, eller på grunn av et spesielt problem.

Noen vil med takk motta Guds uendelige kjærlighet slik Jesus har vist oss den, og Guds løfte om tilgivelse for tidligere feilsteg. Andre vil vite at å være åpne mot mennesker i en ånd fylt av kjærlighet og tillit er den kurs de vil søke å sikte seg inn mot.

I stillheten i et kvekermøte kan de som er til stede bli klar over en dyp og mektig ånd av kjærlighet og sannhet som overgår deres tidligere erfaring. Samstemt i kjærlighet kan deltakerne få erfare et nytt plan å leve på, selv om de kan velge ulike måter for å forklare det de har opplevd.

Møtet slutter ved at de som er til stede, tar hverandre i hendene. Etterpå er du fri til å snakke med hvem du vil. Om du ønsker å vite mer om kvekerne, vend deg da til hvem som helst iblant dem. Du kan be om å få låne bøker fra biblioteket og annen litteratur som fins.

Create a website or blog at WordPress.com