Fellesskap

Ettersom vi anser alle mennesker som like høyt elskede Guds barn, ser vi på alle mennesker som søsken i en allmennmenneskelig familie, uansett ulikheter i erfaring, kultur, alder og innsikt. Kvekere har erfart at Lyset kan opplyse en samlet gruppe såvel som det enkelte hjerte, og binde gruppen sammen i et fellesskap med samme tro, samvittighet og erfaring. Kvekere ser det som sin oppgave å bygge et større fellesskap i verden, ved at vi ser og bekrefter det guddommelige potensial, Frøet, Kristus eller Lyset i alle. I dette fellesskapet må vi finne fram til og bekrefte og nære det beste i hverandre, eller som George Fox sa: «møte det av Gud i alle». Som medlemmer av et slikt fellesskap er det vår overbevisning som kvekere at vi kan vitne om vår erfaring med Guds omsorg og kjærlighet.

Create a website or blog at WordPress.com