Gjennom stillhet og handling
søker vi det av Gud
i oss selv og alle andre

Tro og Liv

En bok om kvekerne i Norge. Her legges det fram flere perspektiver på hva vi tror på og hvilke konsekvenser dette har fått for hvordan kvekere velger å leve livet. Bestill boken ved å sende en mail med emnet “Tro og liv” til kveker@kveker.org og oppgi adressen for tilsending. Selve boken koster kr. 160 per stykk. Porto i Norge koster 90 kr., og kommer i tillegg. Beløpet (kr. 160 eller 250) innbetales til Kvekersamfunnets bankkonto: 9001.05.77089.


Create a website or blog at WordPress.com